Produkcja elementów półprzewodnikowych w Polsce

Środa, Sierpień 15, 2011 Napisane przez Admin

W Polsce produkcją podzespołów półprzewodnikowych obejmujących ich szeroki asortyment zajmuje się Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników CEMI w Warszawie z filiami w Toruniu, Łącznej i Karolinie. W zakładach tych są produkowane: diody, tranzystory, elementy optoelektroniczne, fotorezystory, hallotrony, termistory oraz układy scalone. Większość produkowanych podzespołów półprzewodnikowych stanowią odpowiedniki podzespołów produkowanych przez znane firmy zachodnie i są rejestrowane w międzynarodowym stowarzyszeniu producentów „Proelektron”.

Polska w ramach RWPG współdziała z innymi krajami socjalistycznymi. W celu dalszego zwiększenia dynamiki rozwoju podzespołów następuje podział specjalizacji, gdyż dotychczas wiele z nich jest produkowanych przez prawie wszystkie zrzeszone kraje, w których przemysły półprzewodnikowe są ukierunkowane na produkcję podzespołów do sprzętu profesjonalnego i sprzętu elektronicznego powszechnego użytku.

Obecny poziom nowoczesności większości produkowanych w kraju podzespołów półprzewodnikowych odpowiada średniemu poziomowi europejskiemu i przewyższa w wielu przypadkach poziom techniczny podobnych wyrobów wytwarzanych w innych krajach socjalistycznych.

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników wydaje tzw. Listy Preferencyjne, zawierające wykaz podzespołów elektronicznych zalecanych do stosowania:

— produkowanych aktualnie,
— przewidzianych do produkcji w określonych latach,
— importowanych z krajów RWPG.

Podzespoły te należy stosować w nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych sprzętu powszechnego użytku i profesjonalnego zarówno obecnie produkowanego, jak również już eksploatowanego. W dalszych rozdziałach książki zostaną szczegółowo omówione różne podzespoły półprzewodnikowe produkowane w kraju.