Podział diod półprzewodnikowych

Środa, Sierpień 15, 2011 Napisane przez Admin

Półprzewodnik ze złączem p-n mający wyprowadzenie służące do włączenia go do obwodu elektrycznego tworzy element półprzewodnikowy (przyrząd półprzewodnikowy) zwany diodą półprzewodnikową. Ma on niesymetryczną charakterystykę prądowo- -napięciową, która dzięki temu przepuszcza prąd elektryczny w jednym kierunku, natomiast w kierunku przeciwnym tylko w bardzo małym stopniu. Ze względu na konstrukcję rozróżnia się:

— diody półprzewodnikowe ostrzowe, prostujące za pomocą styku metal-półprzewodnik,
— diody półprzewodnikowe warstwowe, w których prostowanie odbywa się za pomocą złącza p-n o dużej powierzchni.

Ze względu na właściwości i zastosowanie rozróżnia się diody półprzewodnikowe: prostownicze, uniwersalne, impulsowe, stabilitrony (Zenera), pojemnościowe, tunelowe, mikrofalowe i inne. Ze względu na przebiegające w diodach półprzewodnikowych zjawiska rozróżnia się diody półprzewodnikowe: Zenera, Gunna, lawinowe, tunelowe i inne.