Łączenie diod prostowniczych

Środa, Sierpień 15, 2011 Napisane przez Admin

Jeżeli dioda ma pracować w układzie, z którego jest pobierany większy prąd niż jest dopuszczalny dla danego typu diody, lub gdy diody muszą pracować przy wyższym napięciu niż jest dopuszczalne, wówczas łączy się je po kilka (lub kilkanaście w zależności od potrzeby) równoległe (przy większym prądzie) lub szeregowo (przy większym napięciu).

Równoległe łączenie diod półprzewodnikowych jest możliwe wtedy, gdy charakterystyki w kierunku przewodzenia są jednakowe lub niewiele różnią się między sobą. W przypadku gdy różnice są duże, jedna z diod będzie przewodziła większy prąd, a druga mniejszy. Ta dioda, przez którą będzie przepływał większy prąd, będzie miała mniejszą trwałość. Do pracy równoległej należy więc dobierać diody o jednakowych charakterystykach. Poza tym jest wskazane, aby diody pracujące równolegle były obciążone najwyżej w 80%.

Producenci diod zalecają stosowanie do pracy równoległej diod przeznaczonych specjalnie do tego celu. W produkcji elementów półprzewodnikowych uzyskuje się naturalny rozrzut parametrów elektrycznych w stanie przewodzenia (różne wartości uzyskiwanych napięć przewodzenia). Na przykład diody BY100, BY200 są dzielone na grupy napięć przewodzenia co 30 mV. Grupy oznaczone są literami na korpusie A, B, C... (oznaczenia te nie wchodzą w skład oznaczenia elementu). Do połączeń równoległych należy stosować elementy z tej samej grupy. Następne czynniki to zapewnienie jednakowych warunków chłodzenia dla wszystkich elementów oraz prawidłowego zaprojektowania połączeń i impedancji w poszczególnych gałęziach.

W przypadku szeregowego łączenia diody pracują przy wyższych napięciach i napięcie w kierunku zaporowym rozkłada się na wszystkie diody. W celu uniknięcia nierównomiernego rozkładu napięć, przy jednakowych rezystancjach diod w kierunku zaporowym, do każdej z diod dołącza się równolegle rezystory, których rezystancje są mniejsze od najmniejszej rezystancji diody w kierunku zaporowym.