Diody Zenera

Środa, Sierpień 15, 2011 Napisane przez Admin

Diody Zenera noszą również nazwę stabilistorów, stabilitronów lub diod stabilizacyjnych i pracują w układach ograniczania oraz stabilizacji napięcia. W diodach tych wykorzystuje się zjawisko Zenera, które powstaje w złączach o napięciu wstecznym do 5 V. Powyżej pewnej wartości napięcia następuje przebicie diody. Uwaga. Dioda w układzie stabilizującym jest włączona w kierunku zaporowym (anoda diody jest dołączona do zacisku ujemnego stabilizowanego źródła napięcia). W zakresie pracy (w diodzie Zenera) niewielkie zmiany napięcia powodują duże zmiany natężenia prądu. Punkt pracy diody otrzymuje się na przegięciu charakterystyki diody Zenera z prostą poprowadzoną pod kątem a(ctga = R) z punktu odpowiadającego napięciu wejściowemu U (rys. 1.12). Jeżeli napięcie wejściowe zmienia się z U' do U", wówczas punkt pracy diody przesuwa się z punktu A do B, prąd płynący przez diodę szybko rośnie, a napięcie wyjściowe — stabilizowane Uz na diodzie ulega bardzo niewielkiemu wzrostowi (AC/Z). W celu ilościowego scharakteryzowania zmian napięcia wejściowego podaje się rezystancję dynamiczną diody Zenera rz jako stosunek przyrostu napięcia do odpowiadającego mu przyrostu prądu Rezystancja dynamiczna diody odpowiada nachyleniu stycznej do charakterystyki diody Zenera w danym punkcie pracy. Zakres napięć stabilizowanych przez diodę jest niewielki i ograniczony przez:
— "zagięcie" charakterystyki diody, gdzie zakres prądu „nasycenia” przechodzi w zakres raptownego narastania prądu (/Zmin),
— moc admisyjną diody (ogranicza prąd dopuszczalny IZM)- Diody Zenera są diodami krzemowymi. Są one budowane na moce od części wata do 100 W. Ich napięcia stabilizacji są w granicach od kilku do kilkuset woltów (od ok. 3 V do ok. 300 V) i mogą pracować przy prądach od kilku miliamperów do kilku amperów. Stabilistory BZP630-C mają tolerancję napięcia stabilizacji Uz ± 5%. Stabilistory BZP630-D mają tolerancję napięcia stabilizacji Uz± 10%. Uwaga. Diody Zenera pracujące jako stabilizatory powinny mieć katodę spolaryzowaną dodatnio względem anody.