Diody przełączające

Środa, Sierpień 15, 2011 Napisane przez Admin

Diody przełączające są powszechnie stosowane w wielu urządzeniach elektronicznych, a przede wszystkim w maszynach matematycznych, urządzeniach telewizyjnych, radarowych itp. Zadaniem głównym diod przełączających jest przepuszczenie pewnych impulsów elektrycznych, a zatrzymywanie innych. Parametry techniczne diod przełączających można podzielić na trzy grupy, które obejmują:

 • dopuszczalne wartości napięć, prądów i mocy,
 • typowe wybrane punkty charakterystyki statycznej diody,
 • opóźnienia w działaniu diod i zniekształcenia impulsów przepływającego prądu i spadku napięcia.
Do pierwszej grupy należą parametry (takie jak dla diod prostowniczych):
 • dopuszczalne napięcie w kierunku zaporowym,
 • prąd, jaki płynie przez diodę przy napięciu dopuszczalnym,
 • dopuszczalny prąd stały (lub średni) w kierunku przewodzenia,
 • moc admisyjna diody,
 • dopuszczalna temperatura złącza.
Do drugiej grupy należą parametry:
 • prąd, jaki płynie przez diodę w kierunku zaporowym, przy polaryzacji określonym napięciem,
 • prąd, jaki płynie przez diodę w kierunku przewodzenia po doprowadzeniu do niej napięcia o wartości 0,5 V lub 1 V.
Do trzeciej grupy należą parametry związane z opóźnionym działaniem diody i wprowadzanymi przez diodę zniekształceniami impulsów elektrycznych. Zależą one od:
 • magazynowania nadmiarowych nośników ładunków w obszarach p-n złącza przy przepływie prądu przewodzenia,
 • pojemności diody (Cr),
 • występowania nieliniowej rezystancji szeregowej diody.

Dioda przełączająca jest tym lepsza, im więcej może zmagazynować ładunków i im mniejszą ma pojemność i rezystancję. Od tej grupy parametrów zależy czas przełączania diody t„ (czas ustalania charakterystyki wstecznej). Jako diody przełączające najczęściej wykorzystuje się krzemowe lub germanowe diody ostrzowe, które osiągają czas przełączania ok. kilku nanosekund. Jako diody przełączające mogą być stosowane także diody Schottky’ego oraz niektóre rodzaje diod warstwowych. Do zastosowania w zasilaczach impulsowych są produkowane przez Naukowo- -Produkcyjne Centrum Półprzewodników diody BA157+159 o wartości szczytowej wstecznego napięcia pracy od 400 V do 1000 V i prądzie przewodzenia 0,25 A. Diody BYP350-8k i 16k są produkowane do powielaczy wysokonapięciowych stosowanych w odbiornikach telewizji kolorowej. Średni prąd przewodzenia tych diod wynosi 5 mA, a szczytowe powtarzalne napięcie wsteczne jest określone ostatnią liczbą oznaczenia.

Diody ładunkowe. W diodach tych występuje efekt magazynowania ładunku, co ma istotny wpływ na prędkość działania diody. Dzięki temu diody te umożliwiają kształtowanie impulsów o bardzo krótkich czasach narastania (patrz rodzdział 21) i dlatego są zaliczane do grupy diod impulsowych. Umożliwiają one powielanie częstotliwości mikrofalowych z bardzo dużą sprawnością.