Diody ostrzowe

Środa, Sierpień 15, 2011 Napisane przez Admin

Diody ostrzowe germanowe

Pierwsze diody ostrzowe wyprodukowano już w okresie drugiej wojny światowej; były one stosowane w układach mieszaczy sygnałów i w detektorach.
Dioda germanowa jest zbudowana z płytki germanowej typu n, do której dotyka drucik; w punkcie styku tworzy się styk prostujący.
Diody ostrzowe germanowe znajdują zastosowanie głównie w odbiornikach radiowych i telewizyjnych (gdzie służą do detekcji, ograniczania amplitudy, separacji impulsów synchronizujących), w maszynach matematycznych, w urządzeniach pomiarowych. Diody ostrzowe germanowe są stosowane przy prądach rzędu 10-=-20 mA do częstotliwości kilkuset MHz i napięciach wstecznych nie przekraczających 25 V lub do częstotliwości około 5 MHz, ale dla napięć nie przekraczających 200 V.

Diody ostrzowe krzemowe

Diody te są zbudowane z płytki krzemowej typu p, do której dotyka cienki, zaostrzony drucik stykowy. Diody ostrzowe krzemowe dzięki bardzo małej pojemności styku mogą w odpowiednim wykonaniu pracować jako diody detekcyjne, mieszające i impulsowe do częstotliwości 3 GHz (w obudowie z wyprowadzeniami wtykowymi) lub do 10 GHz (w obudowie współosiowej), a nawet do 30 GHz w specjalnym wykonaniu falowodowym.

Diody ze złotym drutem

Odmianą germanowej diody ostrzowej, zbliżoną już do diod warstwowych, jest dioda ze złotym drutem, przyspawanym do powierzchni germanu typu n (przy impulsowym przepływie prądu). Złoto zawiera domieszkę galu lub indu, który przy spawaniu przechodzi do germanu, tworząc złącze p-n. Dioda ze złotym drutem może pracować z większą mocą niż diody ostrzowe germanowe, ale przy mniejszych częstotliwościach ze względu na nieco większą pojemność własną.