Diody detekcyjne i mieszające

Środa, Sierpień 15, 2011 Napisane przez Admin

Ze względu na swoje główne zastosowanie w układach detekcji i mieszania, diody o takim przeznaczeniu pracują w różnych zakresach częstotliwości: od kilku Hz do kilku GHz. Diody ostrzowe stosuje się jako diody detekcyjne i mieszające ze względu na ich małe pojemności złącza. Ostrzowe diody germanowe pracują w zakresie częstotliwości do 100 MHz, a nawet do kilkuset MHz, a ostrzowe diody krzemowe — w zakresie przekraczającym nawet 3 GHz. Krzemowe diody ostrzowe zawierają płytkę krystaliczną krzemu typu p, do której dotyka cienki drucik stykowy. Dopuszczalne napięcie diody wynosi kilkanaście woltów. Podstawowymi parametrami diod detekcyjnych i mieszających są:
— czułość prądowa, wyrażająca zdolność diod do dostarczenia możliwie dużego sygnału użytecznego na wyjściu (czułość ta dla diod germanowych i krzemowych dochodzi do 4 A/W),
— straty przemiany, wyrażające iloraz mocy wejściowej w.cz. doprowadzonej do diody mieszającej do mocy wyjściowej o częstotliwości pośredniej,
— moc admisyjna, będąca mocą dopuszczalną, jaka może być wydzielona w diodzie (moc ta jest rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset miliwatów).
Poza tymi parametrami ważnym parametrem jest współczynnik szumów własnych, zależny od mocy szumów, których źródłem jest dioda.